Skip to main content

Sweden complaints

Skulle du vara missnöjd med det slutliga svaret eller om du inte har fått ett slutligt svar inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter det att klagomålet gjorts, kan du vara berättigad att skicka ditt klagomål till Allmäna reklamationsbyrån. Kontaktuppgifterna är följande:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Sverige

Tel: +46 8 50 88 60 00
Fax: + 46 8 50 88 60 01
E-post: arn@arn.se

Webbplats: www.arn.se or www.arn.se/om-arn/anmalan

 

 

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 14 (fourteen) calendar days of the complaint being made, you may be eligible to refer your complaint to the National Board for Consumer Complaints. The contact details are as follows:

National Board for Consumer Complaints (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 50 88 60 00
Fax: + 46 8 50 88 60 01
E-mail: arn@arn.se

Website: www.arn.se or www.arn.se/om-arn/anmalan