Skip to main content

Polska complaints

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 30 (thirty) days of the complaint being made, you may be eligible to refer your complaint to the Financial Ombudsman. The contact details are as follows:

Financial Ombudsman
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warsaw
Poland

Tel: +48 22 333 73 26/27
Fax: +48 22 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.pl

Website: www.rf.gov.pl/

 

 

Polish

Jeżeli ostateczna odpowiedź nie będzie zadowalająca dla składającego lub ostateczna odpowiedź nie zostanie udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od wniesienia reklamacji, możliwe jest skierowanie jej do Rzecznika Finansowego. Dane kontaktowe:

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 333 73 26/27
Faks: +48 22 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.pl

Website: www.rf.gov.pl/