Skip to main content

Netherlands complaints

Indien u niet tevreden bent over het definitieve antwoord of als u niet binnen 8 (acht) weken na ontvangst van uw klacht door de verzekeraar een definitief antwoord hebt ontvangen, dan is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Nederland. De contactgegevens zijn als volgt:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 Den Haag

Nederland

Tel: +31 (0) 70 333 8 999

E-mail: consumenten@kifid.nl

Website: www.kifid.nl

 

 

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 8 (eight) weeks after the complaint has been received by the insurer, you may be eligible to refer your complaint to the Financial Services Complaints Tribunal  (Kifid) in the Netherlands. The contact details are as follows:

Financial Services Complaints Tribunal  – Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 The Hague

The Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 8 999

E-mail: consumenten@kifid.nl

Website: www.kifid.nl