Skip to main content

Belgium complaints

Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse définitive ou si vous n’avez pas reçu de réponse définitive dans un délai de 1 (un) mois à compter de la réception de la réclamation, vous pouvez la transmettre au Médiateur des assurances en Belgique. Ses coordonnées sont les suivantes:

Médiateur des assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Belgique

Tél: +32 (0) 2 547 58 71
Télécopie: +32 (0) 2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be

Site web: https://www.ombudsman-insurance.be/fr

 

 

Indien u niet tevreden bent over het antwoord of als u niet binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw klacht door de verzekeraar een definitief antwoord hebt ontvangen, dan is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen in België. De contactgegevens zijn als volgt:

De Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeussquare 35
1000 Brussel
België

Tel: +32 (0) 2 547 58 71
Fax: +32 (0) 2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be

Website: http://www.ombudsman.as/nl

 

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 1 (one) month of the complaint being received, you may be eligible to refer your complaint to the Insurance Ombudsman in Belgium. The contact details are as follows:

Insurance Ombudsman
Square de Meeûs 35
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0) 2 547 58 71
Fax: +32 (0) 2 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be

Website: https://www.ombudsman-insurance.be/fr