Skip to main content

Danish complaints

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 8 (eight) weeks of the complaint being received, you may be eligible to refer your complaint to the Insurance Complaints Board in Denmark. The contact details are as follows:

Insurance Complaints Board
Anker Heegaards Gade 2, 1.
DK–1572 Copenhagen V
Denmark

Tel: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Website: www.ankeforsikring.dk/english

 

Danish

Hvis du er utilfreds med det endelige udfald, eller hvis du ikke har modtaget et endeligt svar inden for 8 (otte) uger fra modtagelsen af klagen, kan du være berettiget til at indbringe klagen for Ankenævnet for Forsikring. Kontaktoplysningerne er som følger:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1.
DK–1572 København V
Danmark

Tlf.: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk