Skip to main content

Danish complaints

Hvis du er utilfreds med det endelige udfald, eller hvis du ikke har modtaget et endeligt svar inden for 8 (otte) uger fra modtagelsen af klagen, kan du være berettiget til at indbringe klagen for Ankenævnet for Forsikring. Kontaktoplysningerne er som følger:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2
1100 København K
Danmark

Tlf.: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk

 

Should you remain dissatisfied with the final response or if you have not received a final response within 8 (eight) weeks of the complaint being received, you may be eligible to refer your complaint to the Insurance Complaints Board in Denmark. The contact details are as follows:

The Insurance Complaints Board
Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2
1100 København K
Denmark

Tel: +45 33 15 89 00

E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Website: www.ankeforsikring.dk/english